Karácsonyi Nyereményjáték I.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. A nyereményjáték szervezője: A nyereményjáték szervezője Kiss Henriett ev. (székhelye: 1037 Budapest, Jablonka út 132./B., nyilvántartásiszáma: 43308088, adószáma: 67088461-1-41), továbbiakban Szervező.
 2. A Játékban való részvétel feltételei: A Szervező által meghirdetett, hivatalos Facebook oldalon (https://www.facebook.com/kisshenrietthivatalos/) nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Facebook Felhasználó a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint járjon el. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljesen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben szeretné, a Felhasználó megoszthatja a nyereményjáték keretében közzétett bejegyzést (képet) saját idővonalán, de ez nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek, és nyerési esélyeit sem növelheti ezáltal. A Felhasználó nem végezhet olyan műveleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy befolyásolják a nyereményjáték alakulását. A játékszabályzat ilyen jellegű megsértése esetén a Felhasználó a nyereményjátékból azonnal kizárásra kerül.
 3. A nyereményjáték neve: Karácsonyi Nyereményjáték I.
 4. A nyereményjáték időtartama: 2021.11.30. – 2021.12.04 .
 5. A nyereményjáték leírása: A nyereményjáték időtartama alatt a Szervező egy kérdést tesz fel, melyre kommentben várja a Felhasználó véleményét. A feltett kérdést kommentben megválaszolók és a bejegyzést likeolók (kizárólag a kommentelők és likeolók) közül sorsolás útján kerül kiválasztásra azok a Felhasználók, akik megnyerik a Szervező által meghatározott nyereményeket. A nyeremények tárgyát képező szolgáltatást a Szervező határozza meg, amelyet a játék során, a bejegyzésben közzé tesz.
 6. Nyereménysorsolás módja: A nyerteseket a kommentelők és likeolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a https://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás segítségével.
 7. Nyereménysorsolás időpontja: 2021.12.05.
 8. A nyertesek száma 5 fő
 9. A nyertes kihirdetése, értesítése: Az adott játék lezárását követő 24 órán belül a Szervező a Facebook oldalán közzéteszi a nyertesek nevét, illetve felveszi a nyertesekkel Facebook üzenetben a kapcsolatot. Amennyiben a nyertesek nem jelentkeznek 10 napon belül, akkor a nyeremény jogosultság elvész.
 10. Nyeremény kézbesítése: A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
 11. Kizárások: A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai és közvetlen hozzátartozói.
 12. Egyéb rendelkezések: A nyeremény nem átruházható, és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét az Életforrás – Kiss Henriett Facebook oldalán. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Jelen promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

Budapest, 2021.11.30.

Adatkezelési tájékoztatónkat itt tekintheti meg: https://kisshenriett.com/adatkezelesi-tajekoztato

Adatvédelmi kérdéseivel kérjük bizalommal forduljon hozzánk e-mailben: info@kisshenriett.com